| Deepmind | AlphaFold | AlphaFold DB | 蛋白質結構

DeepMind把可免費存取的AlphaFold DB蛋白質結構數量,從100萬擴充到2億

DeepMind與歐洲生物資訊研究所(EMBL-EBI)合作,將AlphaFold DB中的蛋白質預測結構數量,從100萬擴充到2億,幾乎涵蓋了所有科學上已知的蛋白質

2022-07-29

| Deepmind | 蛋白質 | AlphaFold

DeepMind開源人類史上最完整的蛋白質結構資料庫

DeepMind現在開源由模型AlphaFold 2所生成,目前人類史上最完整的蛋白質資料庫,這將有助於推進各領域的科學研究

2021-07-23