| Deepmind | AlphaFold | AlphaFold DB | 蛋白質結構

DeepMind把可免費存取的AlphaFold DB蛋白質結構數量,從100萬擴充到2億

DeepMind與歐洲生物資訊研究所(EMBL-EBI)合作,將AlphaFold DB中的蛋白質預測結構數量,從100萬擴充到2億,幾乎涵蓋了所有科學上已知的蛋白質

2022-07-29