| google | Google文件 | 外掛 | 小工具 | Google Play

Google Docs有外掛程式專區了

Google目前是與8家業者合作提供可整合Google Docs及Google Sheets的各種外掛程式,目前已有9款上架,這些外掛程式將讓使用者更輕鬆地完成任務

2016-07-29