| VMware | CVE-2020-3952 | 漏洞 | VMware Directory Service | vmdir

VMware修補vCenter Server高風險漏洞

CVE-2020-3952漏洞肇因於VMware Directory Service(vmdir)無法正確實現存取控制,一但遭成功開採,將讓駭客得以竊取機密資訊

2020-04-13