| MyLogIQ | Meta | Alphabet | 員工年薪中位數 | google

Alphabet與Meta的員工年薪中位數都超過29萬美元

《華爾街日報》引用MyLogIQ的數據指出,美國企業員工年薪中位數最高的是Alphabet的295,884美元,居次的Meta也有292,785美元

2022-06-02