| Defender EDR for Linux | 微軟 | 資安

微軟Linux版端點安全EDR功能正式推出

完整Defender EDR for Linux需要較新版Linux發行版本,包括Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.2+、CentOS Linux 7.2+、Ubuntu 16 LTS、SuSE Enterprise Server (SLES) 12+、Debian 9+及Oracle Linux 7.2等

2021-01-14