| Palo Alto防火牆 | PAN-OS | 漏洞.CVE-2020-2040

Palo Alto防火牆產品OS爆重大漏洞

Palo Alto內部發現防火牆產品作業系統PAN-OS一項高風險漏洞,建議用戶盡快升級至PAN-OS 8.1.15、PAN-OS 9.0.9以及PAN-OS 9.1.3新版,PAN-OS 10.0不受影響

2020-09-14